Argox

MÁY IN MÃ VẠCH ARGOX CP-3140

Hệ thống sensor nhận diện giấy có thể nhận biết nhiều loại giấy và có thể in mực mặt trong hoặc…

MÁY IN MÃ VẠCH ARGOX iX6-250

Máy in mã vạch công nghiệp iX6-250, được phát triển tính năng và làm cho nền tảng phần cứng phù hợp…
Menu